ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на маркетплейс платформата за електронна търговия e-Magazin.bg, и представлява договор между нейните потребители и дружеството – собственик на платформата – „Уеб Партнър“ ЕООД. Тези условия обвързват всички потребители. С използването на E-MAGAZIN.BG потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Собственик и администратор на платформата E-MAGAZIN.BG, наричина по-долу за кратко „Платформата“, „уеб сайтът“ или „сайтът“, е „Уеб Партнър“ ЕООД, ЕИК: 203723688, адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 63, ет. 4, офис 20, info@ e-magazin.bg, 0887 658 357, наричан за кратко „Собственик“ или „E-MAGAZIN.BG“.
 3. Дефиниции:
  • Потребител е всяко лице (физическо, юридическо или с друга правна форма), което е заредило сайта, с което го използва, като го разглежда, поръчва/ купува или продава, регистрира се в него и т.н.
  • Купувач е всяко лице (физическо, юридическо или с друга правна форма), което създава поръчка в сайта.
  • Търговец е „Уеб Партнър“ ЕООД, както и всяко друго юридическо лице, което предлага свои стоки за продажба в E-MAGAZIN.BG и което за целта е сключило договор с E-MAGAZIN.BG („Уеб Партнър“ ЕООД).
  • Платформа / сайт / маркетплейс / онлайн магазин е уеб сайтът E-MAGAZIN.BG и всички негови поддомейни.
  • е-Магазин е страница – част от сайта E-MAGAZIN.BG, която представлява представлява продуктовия каталог на всеки Търговец. (Например: https://e-magazin.bg/id/tvoyat-magazin).
  • Любими / Любими продукти – раздел в акаунта на всеки Купувач, в който могат да бъдат добавени и запазени избрани продукти, за евентуална покупка в бъдеще при наличност.
  • Количка – раздел в сайта, в който Купувача добавя продуктите, които желае да поръча.
  • Продукт / артикул – всяка стока, която може да бъде добавена в Количката и поръчана от регистриран в платформата Търговец.
  • Услуги – допълнителни възможности и платени услуги, които E-MAGAZIN.BG може да предлага и предоставя на Търговците в сайта – при нужда и по избор.
  • Акаунт / Профил – обособено място в сайта, достъпно с име/имейл адрес и парола, на което всеки потребител може да управлява своите поръчки, „Любими продукти“, адреси за доставка и плащания, запитвания до Търговци, и лични данни (Имена, име, парола, имейл адрес).
 1. Регистрация на Търговец в E-MAGAZIN.BG подлежи на одобрение. Заявката за регистрация като Търговец се осъществява чрез попълване на форма за регистрация. При одобрена заявка за регистрация се подписва договор между E-MAGAZIN.BG и Търговеца.
 2. Регистрацията и добавянето на продукти за продажба за всеки одобрен Търговец са напълно безплатни.
 3. Регистрацията на Търговец подлежи на одобрение от E-MAGAZIN.BG. За да бъде одобрена заявката за регистрация, е необходимо Търговецът да отговаря на следните условия:
  • Да има в наличност собствени продукти, отговарящи на всички изисквания за продажба в интернет
  • Да притежава всички необходими за продажбата на теи продукти разрешителни и документи (ако има такива) и да отговаря на законовите условия за съхранение и продажба на тези продукти.
  • Да осигурява и осъществява доставките на поръчани продукти, според обявените от него условия – срокове, цени и т.н.
  • Да разполага с ресурс за добавяне на задължителните снимки, описания и характеристики на продуктите. Продуктите се добавят от Търговците. С изключение на случаите, в които е договорено такова с E-MAGAZIN.BG.
  • Да осъществяват гаранционно обслужване за продуктите, за които е задължително такова съгласно законодателството на България.
 4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
 5. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до адреса за доставка, освен в случаите, в които е обявена „Безплатна доставка“ от Търговеца.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. След кликане на бутона „Купи“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Това действие има правно обвързваща сила. С кликане на бутона „Поръчване“ се счита, че договорът е сключен.
 2. Търговецът може направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока. Търговецът уведомява в необходимия срок потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 3. Потребителят има право да заяви регистрация като Търговец. При одобрена регистрация, Потребителят може да подпише договор за продажби в E-MAGAZIN.BG и да продава свои продукти, ако отговарят на условията.
 4. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявени за продажба стоки в сайта E-MAGAZIN.BG .
 5. Търговецът носи пълната отговорност за предлагани от него продукти в E-MAGAZIN.BG, включително информацията, цените, снимките на продуктите, както и за всички необходими разрешителни, лицензи, сертификати, документи и условия за съхранение и доставка на неговите продукти.
 6. Потребителят има право да иска съдействие и информация относно направена от него поръчка от Търговеца по телефон или чрез изпращане на запитване в сайта.
 7. Всеки потребител носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява E-MAGAZIN.BG за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 8. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният от Търговеца в E-MAGAZIN.BG начин.
 9. Търговецът в E-MAGAZIN.BG след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 10. Всеки потребител – Купувач и Търговец, се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от E-MAGAZIN.BG услуги;
 • да уведомява незабавно E-MAGAZIN.BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети E-MAGAZIN.BG и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез E-MAGAZIN.BG  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;
 • Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА E-MAGAZIN.BG

 1. E-MAGAZIN.BG си запазва правото да не одобри заявка за регистрация на Търговец, да откаже публикуването на продукти на вече одобрен Търговец или да деактивира акаунти и продукти, ако те не отговарят или спрат да отговарят на потребностите, търсенията и интересите на потребителите на на сайта.
 2. E-MAGAZIN.BG си запазва правото да ограничава достъпът до платформата на потребители – Купувачи и Търговци, които:
  • нарушават правата на останалите потребители на сайта
  • не спазват настоящите Общи условия за ползване, както и всички други договори, сключени с E-MAGAZIN.BG
  • нарушават законододателството на Република България.
 3. При осъществена и приключена поръчка на продукт, съгласно Договор между E-MAGAZIN.BG и Търговеца, E-MAGAZIN.BG начислява предварително договорена такса – комисионна.
 4. E-MAGAZIN.BG е търговски представител на Търговеца и не се ангажира като страна по сделката между Купувача и Търговеца. При създаване на поръчка в E-MAGAZIN.BG Купувачът се съгласява, че Договорът за покупко-продажба е сключен между Търговеца и Купувача.
 5. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност за предоставените от Търговеца снимки и информация на продуктите, които предлага. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност за осигуряването на необходимите за продажбата на продуктите разрешителни, сертификати и други документи и условия за продажбата на обявените продукти, защото не е страна по сделката между Купувач и Търговец.
 6. Доставките на поръчани продукти от E-MAGAZIN.BG се организират и осъществяват от Търговците на съответните продукти.
 7. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност в случай на въпроси и рекламации във връзка с продуктите на Търговците в платформата. При въпроси, оплаквания, рекламации и други във връзка с продукти в E-MAGAZIN.BG, е необходимо Клиенът да се свърже със съответния Търговец.
 8. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност за съхраняването и използването на лични данни на потребители, данни за достъп до акаунт на Търговец в E-MAGAZIN.BG, предоставени от Търговеца на трети лица.
 9. E-MAGAZIN.BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 10. E-MAGAZIN.BG има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на E-MAGAZIN.BG .
 11. E-MAGAZIN.BG има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на E-MAGAZIN.BG да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез E-MAGAZIN.BG .
 12. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на E-MAGAZIN.BG във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за E-MAGAZIN.BG.
 13. E-MAGAZIN.BG има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
 14. Информацията по предходния член може да бъде използвана от E-MAGAZIN.BG, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@ e-magazin.bg, E-MAGAZIN.BG събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които E-MAGAZIN.BG ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 15. E-MAGAZIN.BG не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които E-MAGAZIN.BG не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 16. E-MAGAZIN.BG има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies) според Политиката за поверителност, достъпна на този URL адрес. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от E-MAGAZIN.BG, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. E-MAGAZIN.BG се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то E-MAGAZIN.BG има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на E-MAGAZIN.BG, съобразно българското законодателство.

Последна актуализация на документа: 01.09.2021 г.

Меню